create a website for free

INFORMASJON OM TIME HISTORIELAG

 • Lagsmøter
  Historielaget har til vanleg 6 møter i året. På møta har vi som oftast ein føredragshaldar og av og til også underhaldning. Det vert servert mat og kaffi. Møta vert av og til avhaldne i samarbeid med andre.
 • Lagsturar

  Innimellom skipar laget til turar i tilknyting til tema ein er oppteken av i laget. Det kan også vera vitjing til andre historielag. Eit døme på ein slik tur er turen vi hadde til Moi.
 • Dokumentasjon

  Laget ser det som ei viktig oppgåre å driva med dokumentasjonsarbeid. Derfor vert det kvart år gjeve ut årbok for laget. Av og til kan det også verta gitt ut bøker i tilknyting til særskilte tema, som til dømes boka Varmen frå myra.
 • Styret

  Leiar: Tarald Oma
  Styremedlemar:
         Bjørg Marit Bjørnevik,   nestleiar 
         Bjørn Bekkeheien, sekretær  
         Sverre Lima, kasserar
         Ingrid Hognestad Eikeland, medlem

  Vara:
        Bjarne Tron Egeland
        Sigrun Kalberg Nese
        Vidar Undheim

 • Boknemnd

  Leiar: Åsmund Norheim
  Redaktør og fagleg leiar: Lisabet Risa
  Medlemar:

       Ivar Lygren
       Tarald Oma
       Reidun Gudmestad
       Steinar Sandvik
       Aud Søyland Kristensen
       Sverre Lima

KONTAKT
E-post: timehistorie@outlook.com
Telefon:  +47 951 25 002


Leiar: Tarald Oma
Styremedlemar:
    Bjørg Marit Bjørnevik
    Bjørn Bekkeheien,
    Sverre Lima
    Ingrid Hognestad Eikeland


LENKER

Vår Facebook side

Takk for at du tar kontakt. Vi vil svare så snart vi får anledning.