bootstrap builder

TIME HISTORIELAG

Velkommen til nettsida for Time historielag, eit lag av frivillege medlemmar som har si interesse i å finna fram og ta vare på lokal historie med tilknyting til Time kommune og omegn.


ER DU PÅ FACEBOOK? DET ER ME OGSÅ!


Møtedatoar og arrangement framover:


17. november kl. 19.00 i Undheim samfunnshus

BOKLANSERING
Nå er Historielaget si Årbok 2020 klar. Den har 171 sider og 20 artiklar. Redaktør er Tom Hetland som har teke over etter Åsmund Norheim som ynskte avløysing.

Boka vert presentert av Tom Hetland og det vert intervju om nokre av artiklane. Boka vert til sal for kr. 300,- på møtet og kr. 1000,- for 4 bøker. 

Er du bare interessert i å kjøpa bok vil me ha ope for salg frå kl. 17.00 til 18.30 

Sidan det er avgrensa plass må du melda deg på til Tarald Oma, tlf. 916 39 507 eller til Sverre Lima, tlf. 951 25 002 

Der er det teke omsyn til avstandar og antal som er etter gjeldande regelverk.                 

Registrering med namn og telefonnummer i inngangen. Desse vert sletta etter 10 dagar.


1. desember. Julemøte 


Merk deg dagane. Det kan verta endringar.

ÅRBØKER FOR SAL I LAGET

Årbok 2013

ÅRBOK 2013

ÅRBOK 2014

Årbok 2015

ÅRBOK 2015

Time historielag årbok 2016

ÅRBOK 2016

ÅRBOK 2017


ÅRBOK 2018:
FOTOGRAFI-HISTORIA I TIME

KONTAKT
E-post: timehistorie@outlook.com
Telefon:  +47 951 25 002


Styret:
Tarald Oma, leiar
Bjørn Bekkeheien, nestleiar
Marit Rommetveit Staveland, sekretær
Sverre Lima, kasserar
Bjørg Marit Bjørnevik
Arna Aune
Marit Osland
Vidar Undheim

LENKER

Vår Facebook side

Takk for at du tar kontakt. Vi vil svare så snart vi får anledning.

Del denne sida!