Mobirise

INFORMASJON OM TIME HISTORIELAG

 • Lagsmøter
  Historielaget har til vanleg 6 møter i året. På møta har vi som oftast ein føredragshaldar og av og til også underhaldning. Det vert servert mat og kaffi. Møta vert av og til avhaldne i samarbeid med andre.
 • Lagsturar

  Innimellom skipar laget til turar i tilknyting til tema ein er oppteken av i laget. Det kan også vera vitjing til andre historielag. Eit døme på ein slik tur er turen vi hadde til Moi.
 • Dokumentasjon

  Laget ser det som ei viktig oppgåre å driva med dokumentasjonsarbeid. Derfor vert det kvart år gjeve ut årbok for laget. Av og til kan det også verta gitt ut bøker i tilknyting til særskilte tema, som til dømes boka Varmen frå myra.
 • Styret

  Leiar: Tarald Oma


  Styremedlem:
  Bjørn Bekkeheien,   nestleiar 
  Marit Rommetveit Staveland, sekretær  
  Sverre Lima, kasserar
  Bjørg Marit Bjørnevik        
  Arna Aune
  Marit Osland
  Vidar Undheim


 • Boknemnd

  Leiar: Åsmund Norheim
  Redaktør og fagleg leiar: Lisabet Risa
  Medlemar:

       Ivar Lygren
       Tarald Oma
       Reidun Gudmestad
       Steinar Sandvik
       Aud Søyland Kristensen
       Sverre Lima

KONTAKT
E-post: timehistorie@outlook.com
Telefon:  +47 951 25 002


Styret:
Tarald Oma, leiar
Bjørn Bekkeheien, nestleiar
Marit Rommetveit Staveland, sekretær
Sverre Lima, kasserar
Bjørg Marit Bjørnevik
Arna Aune
Marit Osland
Vidar Undheim

LENKER

Vår Facebook side

Takk for at du tar kontakt. Vi vil svare så snart vi får anledning.